Sporta ārsts ir speciālists, kas personām ar paaugstinātu fizisko slodzi, gan bērniem, gan pieaugušajiem, sniedz konsultācijas. Tiek dotas rekomendācijas ne tikai par esošajām fiziskajām aktivitātēm, bet arī iesaka piemērotākās, vadoties pēc pacienta fiziskajām, anatomiskajām īpašībām un  sagatavotības. Kā arī rekomendē fiziskās slodzes biežumu, intensitāti un ilgumu. Sporta ārsts veic gan veselības un organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšanu, gan fiziskās slodzes ietekmi un organismu.

Sporta ārsta pienākumos ietilpst arī darbs ar komandām, gan darbs ar traumētajām personām, gan profilaktiskie pasākumi, lai izvairītos no traumām.

Traumu gūšanas gadījumā, sadarbībā ar fizioterapeitu, sporta ārsts sastāda rehabilitācijas plānu, kā arī koordinē tā norisi.

Pamatojoties uz likumu par Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”, sporta ārstam vienu reizi gadā jāveic padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes, sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi no 10 gadu vecuma.